top of page
Over de MWO

“If you want to understand the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”  Nicola Tesla

EEN NIEUWE KIJK OP HELING 

Al meer dan 100 jaar geleden ontdekte Nicola Tesla dat het hele universum trilt. In het begin van de vorige eeuw deden diverse wetenschappers ontdekkingen die de potentie hadden om onze kijk op onszelf en onze omgeving volledig te veranderen. Wetenschappers en uitvinders als Tesla, Einstein, Rife, maar ook Reich, Schauberger en Schapeller maakten hele nieuwe ideeën kenbaar aan de wereld.  Een van de nieuwe ideeën was het helen van mensen door resonantie therapie ofwel frequentie heling. 

Als je op onderzoek uitgaat online, dan vindt je veel informatie over voornoemde wetenschappers en hun vindingen. Gelukkig komen de laatste decennia hun vindingen opnieuw in de belangstelling en kunnen we daarvan gebruik maken.

Door de huidige regels over wat je wel en niet mag zeggen online, valt de frequentie heling onder het kopje wellness. Aangezien het om het welbevinden van mensen gaat, kan ik mij prima vinden in deze term.

Een Parijse arts van Russische afkomst, genaamd Lakhovsky, ontdekte dat gezonde cellen een hogere trilling hebben dan ongezonde of vermoeide cellen. Hij bedacht dat door het verhogen van de trilling van de lichaamscellen, de organen weer in de trilling van "welbevinden" gebracht konden worden. Daartoe ontwierp Lakhovsky in samenwerking met Tesla een Multiple Wave Oscillator. Dit apparaat maakt een energetisch veld van een hoog voltage en een laag ampèrage. In dit veld is je lichaam in staat om energie op te nemen door mee te trillen ofwel resoneren. Wanneer je tussen de "antennes" zit, dan voelen sommige mensen een lichte prikkeling en sommigen voelen helemaal niets. Als je een tl-lamp tussen de antennes houdt gaat deze aan als bewijs dat het veld er is. Vanzelfsprekend kun je het ook meten met apparatuur. 

pexels-photo-7113296.jpeg
bottom of page