top of page

COMBINATIE MWO en COACHING

Het geheel is meer dan de som der delen
IMG_1138.JPG

Hoe boeiend is de complexiteit van de gedachtes en gevoelens van de mens. Vanuit dit gegeven ligt 't voor de hand dat de meeste mensen de huidige tijd moeilijk vinden. Houvast aan wat we altijd kenden valt weg. Wat is nog waarheid, wie kan je nog vertrouwen, wat geeft je nog energie, op welke stabiele basis kun je nog bouwen, hoe kun je nog vrijheid ervaren, hoe vindt je nog evenwicht? Allemaal vragen waarvan de oplossing in jezelf moet worden gevonden. 

Deze tijd nodigt ons uit om krachtig, sterk en "magisch" te worden. 

Ons volle potentieel mag nu eindelijk tot grote bloei komen. Dat potentieel ontwikkelen vraagt om heel worden, om je volle aandacht en bewustzijn.

Het vraagt om het loslaten van de overtuigingen die je beperken. Overtuigingen die zo zorgvuldig aangekweekt zijn dat ze vaak onbewust een grote rol spelen in je leven. 

Vaak zijn ze gemaakt om het gevoel van houvast te creëren, maar dat is slechts een illusie.

In deze tijd hebben wij moed nodig. De moed om onder ogen te zien wat zich aan ons voor doet en de moed om te onderzoeken en ter discussie te stellen. Maar ook de moed om te vertrouwen dat we aan de vooravond van een prachtige nieuwe wereld staan.

In die nieuwe wereld willen we niet meer gehinderd worden door de oude ideeën, angsten en beperkingen. 

Vraag jij je wel eens af wie je zou zijn zonder je angsten, wat je allemaal kunt wanneer je volledig durft te vertrouwen. Ook dat is een proces. Het leren volledig vertrouwen. De tijd helpt ons mee, de trilling verhoogt. Het wordt alsmaar makkelijker om de trilling hoog te houden als je oefent. 

Het is mijn hart die me hierin de weg wijst. Het is de vraag die mij gesteld wordt die mijn wijsheid ontsluit.

Door coaching gesprekken te voeren terwijl mijn klant tussen de antennes zit en de energie in het lichaam opneemt, lijkt er wel een extra sterke impuls tot stand te komen. Zo wordt het geheel meer dan de som der delen. 

Voel je vrij om een afspraak te maken. Telefonisch kunnen we samen kijken of mijn manier van werken je past. Soms ben ik met mijn apparatuur op een event, daar kun je de apparatuur dan al ervaren.

Een andere manier van denken omarmen vraagt soms dat je bereid bent om precies het omgekeerde te onderzoeken. 

Denk bijvoorbeeld eens aan het placebo-effect. Wat is dat? Dit is eigenlijk een weergave van het feit dat een mens zelfhelend is. Een medicijn moet bij onderzoek dan ook beter presteren dan de placebo. Geeft dit dan eigenlijk al niet aan dat zelfheling normaal is? Chemische stoffen hebben invloed op ons lichaam. En wellicht is het onderzoek dan slechts een wedstrijdje in tempo in plaats van in geneeskracht. Wat maakt dat het placebo-effect niet gedegen onderzocht wordt? Daar zouden zeer zeker erg interessante ontdekkingen uit naar voren komen.

Zeemeeuwgedrag: 

Soms zie je mensen en denk je aan zeemeeuwen. Komen binnen, maken veel lawaai, vreten alles op en vertrekken weer.

Dit is een type gedrag waarbij je wat er binnenin je leeft niet hoeft te ontmoeten. 

wordle morals.png

Met welke waarden ben je grootgebracht? Deze vraag beantwoorden, is een goed uitgangspunt om te gaan onderzoeken met welke waarden jij je leven wil leven. Welke zijn voor jou belangrijk? Waar loop jij warm voor? 

bottom of page