top of page
TOEN, NU EN STRAKS

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”  Nicola Tesla

NIEUWE KIJK OP HELING

Al 100 jaar geleden ontdekte Nicola Tesla dat het hele universum trilt. In het begin van de vorige eeuw deden diverse wetenschappers ontdekkingen die de potentie hadden om onze kijk op onszelf en onze omgeving volledig te veranderen. Wetenschappers en uitvinders als Tesla, Einstein, Rife, maar ook Reich, Schauberger en Schapeller maakten hele nieuwe ideeën kenbaar aan de wereld.  

 

In die tijd begon een elite groep van rijken de publieke opinie over energie, genezing, samenleving, kunst en vele andere onderwerpen te beïnvloeden. Met die beïnvloeding verdween binnen 3 decennia de nieuwe kijk op dit soort onderwerpen in e schaduwen van geheime organisaties. De wetenschappers werden in diskrediet gebracht. Hun vindingen vernietigd of ontvreemd. Meer en meer komt dit in onze tijd weer in het licht. Dat betekent dat wij, indien wij er voor open staan, tot nieuwe vormen kunnen komen en ons bewustzijn en onze kennis kunnen vergroten en uitbreiden.

Ook al onze cellen trillen. Een Parijse arts van Russische afkomst ontdekte dat gezonde cellen een hogere trilling hebben dan ongezonde of vermoeide cellen. 

Het verhaal

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Meet The Team

Our Clients

bottom of page